• Turnaj

    Ve spolupráci s ostatními trenéry pořádám 4 – krát za rok neoficiální tenisové turnaje (dva v zimě, dva v létě) pro děti. Ty slouží především k tomu, aby si děti vyzkoušely dovednosti získané v tréninku a navykly si na zápasový tlak. Průměrný počet účastníku na turnaji je 40 dětí.

  • Skupinová výuka

    Tréninky probíhají jak indivduálně, tak především skupinově, taková  je především představa většiny rodičů. Skupinky jsou dle výkonnosti po 3-4 dětech, ale i ve dvojicích, vše záleží na domluvě.