• Speciální tréninkové pomůcky

    K výuce používáme dle věku a schopností dítěte odpovídající prostředky, ať už jsou to tenisové míče, minisítě apod. K novinkám v naší tenisové škole patří mobilní odrazová stěna.

Leave a comment

If you want to share your opinion, leave a comment.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>